Vorst

 

[DE: Forst | woud, bos]
[EN: Forest | woud, bos]

 

Onder de naam Vorst is De Groene Kolenboer Coöperatie U.A. actief op het gebied van groenbeheer en groenadvies.

We zijn een ondernemerscoöperatie waarin bedrijven samen werken onder één vlag . Zij bieden gezamenlijk mooie producten en diensten aan. Ze halen samen of voor elkaar werk binnen. Het genereren van omzet zorgt voor een gezonde basis voor de toekomst van de organisatie. Er is daarbij speciale aandacht voor meer efficiency en duurzaamheid in de houtproductieketen. Zonder extra tussenopslag, tussenhandel en onnodig transport.

Dit biedt voordeel voor milieu, ondernemer en klant, door bijvoorbeeld samen bosonderhoud te doen, een energieproject te realiseren of hout te produceren voor een lokaal project.

 

Contact

+31 85 48 90 739

Albertus van Leusenweg 14, 7425 CE, Deventer, Nederland

Hout & energie

Voor houtsnippers, houtpellets, houtbriketten en diverse vormen van duurzame warmte gaat u naar:

Ontwerp

Integrale planontwikkeling, RAW-bestek, ondersteuning door directie en toezicht, kennis van hydrologie en cultuurtechniek. Alles wat u nodig heeft voor grote en kleine projecten.

Aanleg

Wij bieden maatwerk voor iedere klant. Geen klant te klein of te groot. Geen wens te gedetailleerd of te lastig. Met het juiste materieel, beschikkend over de juiste certificaten.

Beheer & onderhoud

Voor incidentele opdrachten of een uitgebreider contract. Beheer en onderhoud van tuinen, openbare groenvoorzieningen, bos- en landschapselementen en bedrijfsterreinen.

Landschapsarchitect

Integrale benadering van ontwerpopgaves. Haalbare projecten met een duurzaam toekomstbeeld. Van plattelands-vernieuwing tot reconstructie. Ontwikkelen, inrichten,  beheren.

Rentmeesterij

Natuurschoonwet, houtverkoop, subsidie, fiscaal en juridisch advies: u kunt hiervoor bij ons team rentmeesters terecht. Beheer van traditionele en nieuwe landgoederen.

Grondzaken

Contractbeheer, pachtzaken, erfpachtadvisering, vestiging zakelijk recht, strategisch grondbeleid, aan- en verkoopbemiddeling en onteigening.

Erfgoed

Uw erfgoed is het bewaren waard. Wij geven een gedegen advies omtrent behoud, restauratie of ontwikkeling van uw bezit en helpen u bij het aanvragen van subsidies.

Ecologie

Een quickscan flora en fauna nodig? U wilt snel door met uw plannen? Een generieke ontheffing aanvragen? De ecologen van Eelerwoude helpen u hierbij.

Maatwerk in Advies en Beheer

Van onze leden kunt u topkwaliteit verwachten in advies en beheersdiensten. 

Groenadvies

Wilt u een landschap herinrichten, versterken of een andere functie geven. Onze leden helpen u graag.Dat begint al met de planning achter het bureau. Bij veel ontwikkelingen in het buitengebied is een beheer-, landschaps- of inrichtingsplan gewenst. Een goede ruimtelijke en landschappelijke inpassing is erg belangrijk. Onze leden zijn gewend dergelijke plannen op te stellen en leggen de contacten met betrokken partijen zoals de gemeente en de provincie.

Maatwerk in hout

Gerenommeerde zagerijen en fabrikanten stellen (geheel terecht) hoge eisen aan hun grondstof: rondhout. Leden van onze coöperatie kunnen voldoen aan deze strenge kwaliteitscriteria. Er wordt geleverd op hoog kwaliteitsniveau zoals ook uw inkoopafdeling dat verlangt. Dankzij deze goede samenwerking met zagerijen, is de coöperatie een belangrijke schakel in de keten tussen de boseigenaar, de houthandel en de gebruiker van het hout. Kortom, wat wij doen snijdt hout!

Deskundig in Energie

Energiebesparing en duurzame energieopwekking, daar moet je niet teveel over praten. Dat moet je vooral doen! Ons energieadvies helpt u verder.

De Groene Kolenboer werkt met adviseurs die met u meedenken. Economisch verantwoord, effectief en met behoud van comfort energie besparen en duurzaam energie opwekken. Dus lagere energiekosten met gelijkblijvend of verbeterd comfort. Daarbij geeft u zelf het kader aan waarbinnen u resultaat wilt behalen.

Inzet van houtige biogrondstoffen voor energie waar het nodig is, niet alleen omdat het kan…

Contact

+31 85 48 90 739

Albertus van Leusenweg 14, 7425 CE, Deventer, Nederland

Voor een mooi en groen Nederland

Samen met onze opdrachtgevers maken we plannen die niet alleen mooi klinken, maar ook praktisch uitvoerbaar zijn. Voor een mooi en groen Nederland.