Over onze coöperatie

Wij zijn zowel een energiecoöperatie, ondernemerscoöperatie als ketencoöperatie. Voor een sterk landschap & een duurzame energievoorziening. 

Ketencoöperatie

Versterken van het landschap

Een klein deel van de omzet van de leden gaat naar de coöperatie voor bijvoorbeeld onderhoud van de website en webshop, juridische ondersteuning of projectfinanciering. Door deze afdracht kan de coöperatie ook winst maken. De helft van deze winst wordt naar rato van de binnengebrachte omzet onder de leden verdeeld. De andere helft is bestemd voor het versterken van het landschap. De Groene Kolenboer wil de basis van de productieketen versterken: ons landschap en onze natuur. Erg belangrijk, want hout moet juist daar vandaan komen. Bij voorkeur uit de eigen regio. En wat er aan hout uitgaat, willen we dan ook zoveel mogelijk opnieuw aanplanten en onderhouden voor toekomstig gebruik. Zo houden we de grondstofvoorziening in balans en versterken we landschap en natuur.

Ondernemerscoöperatie

Samen met elkaar

We zijn een ondernemerscoöperatie waarin bedrijven samen werken onder de vlag van de coöperatie. Zij vormen het werkapparaat van de coöperatie en bieden gezamenlijk mooie producten en diensten aan. Ze halen samen of voor elkaar werk binnen. Het genereren van omzet zorgt voor een gezonde basis voor de toekomst van de organisatie. Er is daarbij speciale aandacht voor meer efficiency in de productieketen. Zonder extra tussenopslag, tussenhandel en onnodig transport. Dit biedt voordeel voor milieu, ondernemer en klant, door bijvoorbeeld samen een energieproject te realiseren, bosonderhoud te doen of hout te produceren voor een lokaal project.

Energiecoöperatie

Duurzame Warmte

De Groene Kolenboer is een coöperatie. In de basis zijn we een energiecoöperatie, maar we zijn ook een ondernemerscoöperatie en actief door de gehele productieketen. Als energiecoöperatie stimuleren we particulieren en bedrijfsleven om energie te besparen en duurzame energie lokaal te produceren. Desnoods door als coöperatie te investeren in een biomassaketel of warmtepomp en de warmte aan de eindgebruiker te verkopen. We focussen ons op houtige biomassa (stoken van houtpellets, maar ook houtsnippers) en andere vormen van warmteproductie (zoals een warmtepomp) en werken voor andere energievormen ook samen met andere energiecoöperaties.

 

U kunt bij onze energiecoöperatie terecht voor:

Lease van duurzame warmtesystemen

Energieadvies

Projectfinanciering

Houtpellets, houtsnippers en briketten

Haardhout

Knipoog naar het verleden

Coöperatie De Groene Kolenboer is ontstaan met een knipoog naar de kolenboer die in vroeger tijden bij mensen thuiskwam. De coöperatie verzamelt en verwerkt landschapshout, bijvoorbeeld in een pelletfabriek. Ze verkoopt houtpellets (dat is duurzamer dan traditioneel haardhout) en stimuleert het gebruik van pelletkachels en biomassaketels ter vervanging van aardgasgestookte installaties en conventionele houtkachels en open haarden. Dat doen we door particulieren en bedrijven te helpen bij de technologiekeuze, financiering en beheer.

Lokaal hout weer lokaal benutten

Momenteel verdwijnt 50 tot 60% van houtsnippers uit Nederland in biomassaketels in het buitenland. We streven ernaar het lokale landschapshout weer lokaal en duurzaam in te zetten. Simpel gezegd, draag je door het stoken met een pelletkachel straks op duurzame wijze bij aan de instandhouding en verbetering van het landschap. Bovendien kan een goede pelletkachel wel 90% minder fijnstof uitstoten dan bijvoorbeeld een open haard of conventionele houtkachel. Dat betekent minder overlast voor de buren en beter voor milieu en gezondheid. We gebruiken zoveel mogelijk het top- en takhout voor de energievoorziening en het kwalitatieve stamhout voor andere toepassingen, zoals meubels of toepassingen in de bouw. Deze laatste vorm levert meer omzet op dan verbranding en is dan ook erg interessant voor de coöperatie. Maar bovenal is De Groene Kolenboer goed voor onze omgeving en het milieu. Hiermee hebben we een prachtig groen toekomstbestendig businessmodel dat begint in ons (!) landschap. 

Contact

+31 85 48 90 739

Albertus van Leusenweg 14, 7425 CE, Deventer, Nederland

Voor een mooi en groen Nederland

Samen met onze opdrachtgevers maken we plannen die niet alleen mooi klinken, maar ook praktisch uitvoerbaar zijn. Voor een mooi en groen Nederland.