Certificeringen

Onze coöperatie hecht waarde aan kwaliteit en duurzaam beheer van Bos, Natuur en Landschap. Ook externe instanties, zoals PEFC, Stadswerk en stichting SKBNL – ErBo – erkennen de genoemde kernwaarden. Zij verklaren dat verschillende leden van de coöperatie aan de hieronder weergegeven certificaten en de daaraan verbonden voorwaarden voldoen en werkzaamheden ook als zodanig uitvoeren.

Erkenningsregeling Bosaannemers

Erbo

Door voor een ErBo-gecertificeerde aannemer te kiezen bent u verzekerd van zorgvuldig boswerk, met aandacht voor het milieu en oog voor kwetsbare dieren en planten.

VCA

VCA is al meer dan 25 jaar dé standaard in veilig, gezond en duurzaam werken. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers.

FSC

FSC spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen.

PEFC

Het internationale PEFC keurmerk garandeert dat hout- en papierproducten
afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd bos en dat het bos in stand blijft.

Gedragscode Flora en Fauna

De Gedragscode Flora & Fauna biedt algemene zorgplicht voor de beschermde soorten in Nederland.

VCA

FSC

PEFC

Gedragscode Flora & Fauna

ErBo

VCA & ErBo

Stichting Kwaliteit Bos-, Natuur- en Landschapswerk beheert de Erkenningsregeling Bosaannemers en bevordert daarmee de kwaliteit van werken in het bos. Erbo-erkenning borgt de garantie dat we ons werk zorgvuldig en veilig uitvoeren. Ook voldoet een Erbo-erkend bedrijf aan alle verplichtingen op het gebied van kennis en organisatie. Als u een Erbo-erkend bedrijf inschakelt, loopt u veiligheidshalve geen risico.

VCA-certificering is vooral van belang voor rooiwerk bij (wegen)bouwprojecten.

FSC ® & PEFC

Ook beschikken verschillende leden over FSC en PEFC-productcertificeringen. Hét bewijs dat zij, als schakel in de houtverwerkende industrie, instaan voor verantwoord bosbeheer. Ook dat is kwaliteit.

Gedragscode Flora & Fauna

De gedragscode is de concretisering van de algemene zorgplicht voor de beschermde soorten genoemd in de AMvB artikel 75 van de Flora- en faunawet. De gedragscode beschrijft hoe in redelijkheid, activiteiten kunnen worden vermeden die schadelijk en nadelig zijn voor de genoemde dieren en planten. De genoemde gedragsregels zorgen ervoor dat er geen wezenlijke invloed van de werkzaamheden op het lokale voortbestaan van de beschermde soorten uitgaat.

Contact

+31 85 48 90 739

Albertus van Leusenweg 14, 7425 CE, Deventer, Nederland

Voor een mooi en groen Nederland

Samen met onze opdrachtgevers maken we plannen die niet alleen mooi klinken, maar ook praktisch uitvoerbaar zijn. Voor een mooi en groen Nederland.