Bestuur

Bevoegdheden

De Algemene Leden Vergadering (ALV) beperkt de bevoegdheid van het bestuur tot wat in de begroting staat. Het bestuur is tevens bevoegd om offertes en opdrachten goed te keuren en uit te brengen aan de klant. De ledenvergadering kan de bevoegdheid van het bestuur altijd uitbreiden. De Algemene Leden Vergadering heeft een Raad van Advies aangesteld. De Raad van Advies geeft advies aan het bestuur én de Algemene Leden Vergadering. De coöperatie kan producten of diensten van haar leden inkopen en aan derden verkopen (verkoopcoöperatie). Tevens kan de coöperatie optreden als inkoopcoöperatie voor haar leden en abonnementhouders. Daarnaast kunnen de leden de coöperatie inzetten voor de ontwikkeling van projecten.

Bestuursleden

Rob Korten en Hans Kostense zijn initiatiefnemers en oprichters van coöperatie De Groene Kolenboer en vormen het dagelijks bestuur van de coöperatie.  Rob is specialist biomassa conversietechniek en concentreert zich op duurzame warmteproductie in de zakelijke markt. Tevens houdt hij zich bezig met financiering van projecten. Hans heeft een achtergrond in landschapsbeheer en concentreert zich op de oogst van de lokale biomassa. Tevens richt hij zich meer op de particuliere markt voor pelletkachels. Uiteindelijk zijn beide bestuurders verantwoordelijk voor het totale beleid van de organisatie.

Raad van Advies

Aanstelling

De Algemene Leden Vergadering heeft een Raad van Advies aangesteld, bestaande uit maximaal vijf natuurlijke personen. De Raad wordt voor een periode van drie jaar benoemd en de leden zijn herverkiesbaar. Leden van de Raad kunnen geen deel uitmaken van het bestuur of van de dagelijkse leiding van de coöperatie.

 

Taakstelling

De coöperatie is er voor de leden. Het gaat om de beste leverings- of afnamecondities voor de leden op de lange termijn. Dit is het normatieve doel. Dat wil zeggen: daarop mag het bestuur, alsmede de Raad van Advies in zijn rol als toezichthouder worden afgerekend.

De Raad geeft advies aan het bestuur én de Algemene Leden Vergadering. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad zich naar het belang van de coöperatie en diens maatschappelijke doelstelling.

De Raad adviseert over het inhoudelijk functioneren van de organisatie. De inbreng en betrokkenheid van de achterban van de coöperatie is van groot belang.

 

Vertegenwoordiging van de coöperatie

De Raad kan de coöperatie vertegenwoordigen voor het geval het bestuur of een of meer bestuurders een tegenstrijdig belang met de coöperatie hebben. De Raad heeft tevens in de algemene ledenvergadering een raadgevende stem.

 

Leden Raad van Advies

Bart Hiddinga

Erik de Boer

Jelmer Klaassen

Ruud Vossebeld

Contact

+31 85 48 90 739

Albertus van Leusenweg 14, 7425 CE, Deventer, Nederland

Voor een mooi en groen Nederland

Samen met onze opdrachtgevers maken we plannen die niet alleen mooi klinken, maar ook praktisch uitvoerbaar zijn. Voor een mooi en groen Nederland.