Groenadvies

Wilt u een landschap herinrichten, versterken of een andere functie geven. Onze leden helpen u graag. Dat begint al met de planning achter het bureau. Bij veel ontwikkelingen in het buitengebied is een beheer-, landschaps- of inrichtingsplan gewenst. Een goede ruimtelijke en landschappelijke inpassing is erg belangrijk. Onze leden zijn gewend dergelijke plannen op te stellen en leggen de contacten met betrokken partijen zoals de gemeente en de provincie.

Ontwerp

Integrale planontwikkeling, RAW-bestek, ondersteuning door directie en toezicht, kennis van hydrologie en cultuurtechniek. Alles wat u nodig heeft voor grote en kleine projecten.

Rentmeesterij

Natuurschoonwet, houtverkoop, subsidie, fiscaal en juridisch advies: u kunt hiervoor bij ons team rentmeesters terecht. Beheer van traditionele en nieuwe landgoederen.

Grondzaken

Contractbeheer, pachtzaken, erfpachtadvisering, vestiging zakelijk recht, strategisch grondbeleid, aan- en verkoopbemiddeling en onteigening.

Erfgoed

Uw erfgoed is het bewaren waard. Wij geven een gedegen advies omtrent behoud, restauratie of ontwikkeling van uw bezit en helpen u bij het aanvragen van subsidies.

Rentmeesterij

Ecologie

Erfgoed

Landschapsarchitect

Integrale benadering van ontwerpopgaves. Haalbare projecten met een duurzaam toekomstbeeld. Van plattelands-vernieuwing tot reconstructie. Ontwikkelen, inrichten,  beheren.

Ecologie

Een quickscan flora en fauna nodig? U wilt snel door met uw plannen? Een generieke ontheffing aanvragen? De ecologen van Eelerwoude helpen u hierbij.

Over Groenadvies

Onze adviseurs richten ons op het ontwikkelen en in stand houden van ons landelijk gebied. Dat doen we met zoveel mogelijk aandacht voor duurzaamheid. 

Wij staan middenin het spanningsveld tussen ontwikkeling, inrichting en beheer. En gaan aan de slag met actuele thema’s als vrijgekomen agrarische bebouwing, de energietransitie en biodiversiteit. Samen met onze opdrachtgevers maken we plannen die niet alleen mooi klinken, maar ook praktisch uitvoerbaar zijn. Voor een mooi en groen Nederland

Ontwerp en ontwikkeling, praktisch, met kennis van zaken

Rentmeesterij, grondzaken, juridisch advies

Erfgoed, nieuwe en traditionele landgoederen

Ecologisch verantwoord, duurzaamheid staat voorop

Contact

+31 85 48 90 739

Albertus van Leusenweg 14, 7425 CE, Deventer, Nederland

Voor een mooi en groen Nederland

Samen met onze opdrachtgevers maken we plannen die niet alleen mooi klinken, maar ook praktisch uitvoerbaar zijn. Voor een mooi en groen Nederland.